Zápis do kroužků zahájen!


ZÁPIS DO KROUŽKŮ STARTUJE

Od října otvíráme pro nové zájemce žádaný kroužek předškolní přípravy „Hurá do školy“  a kurz logopedické prevence „Povídálek“ !

„Hurá do školy“  je program pro budoucí prvňáčky, pro předškoláky nebo děti s odloženou školní docházkou. Cílem kurzu je hravou formou připravit děti na zahájení školní docházky. Pod vedením speciálního pedagoga a logopeda jsou rozvíjeny všechny oblasti důležité pro osvojování školních dovedností – řeč, sluchové vnímání, zrakové vnímání, prostorová orientace, nácvik správného držení tužky, grafomotorika a koncentrace pozornosti.

Délka programu: 13 lekcí, skupinová sezení

Cena: 2.500 Kč

Konat se bude každé úterý od 16:30 hodin. 

„Povídálek“  je stimulační program logopedické prevence pro děti od 4 do 7 let. Je určený dětem, které potřebují podpořit správný vývoj řeči. Pomocí her a zábavných aktivit společně rozvíjíme všechny oblasti, které s dětskou řečí souvisejí.

Zaměřujeme se především na rozvoj:

  • komunikačních dovedností – slovní zásoba, upevňování správné artikulace, vyjadřovací obratnost
  • sluchového vnímání
  • zrakového rozlišování
  • pohybových schopností

Délka programu: 13. lekcí, skupinová sezení

Cena: 2.500 Kč

Konat se bude každé úterý od 15:00 hodin.

Přihlašovat své děti můžete už nyní na objednavky@logobezka.cz nebo na tel. 607 047 307