PODPŮRNÉ PROGRAMY


Věnujeme se prevenci u dětí předškolního věku a pomáháme překonávat překážky v procesu učení u dětí školního věku

Co nabízíme?

 • Feuersteinovo instrumentální obohacení – FIE
  Metoda rozvoje kognitivních funkcí, která podporuje důležitou celoživotní dovednost učit se učit. Klient získává nástroje, aby mohl maximálně využít svůj potenciál, osobnostně a sociálně růst.
 • Program pro rozvoj pracovního tempa ROPRATEM
  Program autorek Mgr. Iva Kopecká a Mgr. Dagmar Žeňková pro předškolní i školní děti, který vede k nácviku rychlejšího a bezchybného zpracování dat, což je potřebné zejména pro úspěšnější školní práci.
 • Stimulační program MAXÍK
  Program autorek Mgr. Pavla Bubeníčková a PeadDr. Zdeňka Janhubová pro předškoláky, děti s odloženou školní docházkou, případně pro děti s obtížemi při osvojování psaní a čtení. V programu se rovnoměrně posiluje složka motorická, grafomotorická a percepční. Program obsahuje 15 lekcí a pod vedením našich lektorů je ho možné absolvovat při individuálních konzultacích.
 • Prevence, diagnostika a náprava poruch učení
  Podpora pro školáky, kteří v procesu učení i přes veškeré úsilí potkávají překážky v podobě neúspěchů. Využíváme technik vycházejících z metody dílčího oslabení výkonu, která zahrnují percepčně–motorická cvičení vedoucí k posílení daných oblastí tak, aby dítě mohlo plně využít svých intelektových schopností a bylo tak v procesu učení úspěšnější.

Zaujala vás naše nabídka služeb? Rezervujte si svůj termín! Těšíme se na vás!