FIE – FEUERSTEINOVA METODA


Feuersteinovo instrumentální obohacení – FIE je mezinárodně rozšířená metoda, která se postupně již dostává do širšího povědomí i u nás. Je to metoda, při níž se pomocí speciálně navržených pracovních listů a s vedením lektora – tzv. zprostředkovatel rozvíjí kognitivní funkce. Velmi stručně řečeno tato metoda podporuje důležitou celoživotní dovednost učit se učit. Klient získává nástroje, aby mohl maximálně využít svůj potenciál, osobnostně a sociálně růst.

Co tato metoda rozvíjí?

 • Vnitřní motivaci a sebedůvěru
 • Pozornost
 • Vyjadřování a porozumění
 • Dovednost pracovat s chybou
 • Používání efektivních strategií řešení problému
 • Organizaci a plánování
 • Emoční inteligenci

Jak se konkrétně s metodou FIE pracuje?

S metodou se pracuje individuálně i ve skupinách. Setkání probíhá zpravidla jedenkrát týdně, kdy lektor s klienty společně prochází pracovními listy, tzv. instrumenty. Jednotlivé instrumenty (celkem jich je 14) jsou sestaveny tak, aby podporovaly rozvoj různých dovedností (viz výše).

Vzájemným dialogem jsou děti vedeny k pečlivé a systematické přípravě strategie vyplňování instrumentů a následnému rozboru pracovního postupu. Učí se pracovat s chybou a využít tuto zkušenost pro další práci. Jsou podporovány k hledání vlastního řešení. Dětem postupně vymizí z práce zbrklost a strach z neúspěchu. Získávají sebedůvěru, že úkol a problémy vyřeší. Dokáží vyjádřit svůj názor a respektovat odlišný. V neposlední řadě dialogem rozvíjí komunikační dovednosti. Všechny získané poznatky a zkušenosti z hodin FIE přenáší do praktického života.

Pro koho je FIE určena?

 • Děti ale i dospělé jako prostředek osobního rozvoje
 • Jedince se speciálně vzdělávacími potřebami (specifické poruchy učení, ADHD)
 • Nadané žáky
 • Předškolní děti jako stimulační program a jako prevence poruch učení před nástupem do školy
  (program BASIC)
 • Seniory

Zaujala vás naše nabídka služeb? Rezervujte si svůj termín u lektorky Zuzky
zuzanavesecka@gmail.com