Aktuální hygienická opatření


LOGOBĚŽKA LOGOBĚŽÍ! Konzultace probíhají za zpřísněných hygienických podmínek a ve speciálním režimu.

Prosíme o dodržování těchto pravidel:
 přicházejte pouze tehdy, cítíte-li se zcela zdraví (bez rýmy, kašle apod.)
 dodržujte objednaný čas, pokud přijdete dříve, prosíme, vyčkejte venku
 omezte počet příchozích na minimum – s dítětem pouze 1 rodič, bez doprovodu sourozenců
 přicházejte v roušce (rodič i dítě)
 ihned při vstupu do Logoběžky použijte dezinfekci na ruce
 v průběhu sezení dodržujte 2 m odstup

???? Po dobu zpřísněných hygienických opatření používáme při konzultacích roušku, případně ochranný štít (při práci s mluvidly, nácviku artikulace apod.).

???? Očekávejte tato omezení:
Pracujeme s omezeným výběrem pomůcek, dětem není k dispozici herní koutek, nenabízíme a nepodáváme „nápoj zdarma“.

Všem klientům nabízíme možnost ON-LINE KONZULTACÍ, je tak zcela na vás, zda využijete možnost osobního setkání nebo dáte přednost konzultaci prostřednictvím videohovoru.

???? O termín si pište na mail: objednavky@logobezka.cz a uveďte, zda máte zájem o on-line konzultaci či návštěvu v Logoběžce.

???? Děkujeme za dodržování pravidel a za vzájemný respekt, pochopení a ohleduplnost. Jsme rádi, že s námi Logoběžíte a těšíme se na setkání v Logoběžce nebo on-line!

www.logobezka.cz