NÁŠ TÝM


profilovka z mobilu ctverecMgr. Michaela Nesvadbová – klinický logoped, speciální pedagog

Vystudovala Pedagogickou fakultu na Univerzitě Karlově (2005-2010) obor speciální pedagogika se zaměřením na logopedii a surdopedii. V rámci studia absolvovala zahraniční studijní a odbornou stáž na Univerzitě Dortmund v Německu. V roce 2014 získala atestaci v oboru Klinická logopedie. V průběhu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví se zúčastnila mnoha odborných kurzů akreditovaných Asociací klinických logopedů či pořádaných Logopedickou společností Miloše Sováka se zaměřením na péči o osoby s narušenou komunikační schopností (NKS) a poruchami hlasu a polykání (mimo jiné semináře o komunikaci u osob s PAS, péče o lidi po cévní mozkové příhodě, NKS u lidí s neurodegenerativním onemocněním, NKS při demencích, poruchy plynulosti řeči, kurzy Myofunkční terapie či Terapie orální pozice aj.). Také absolvovala akreditované kurzy a přednášky předškolní přípravy a specifických poruch učení, stala se lektorem stimulačního programu Maxík a kurzu DOV (Dílčí oslabení výkonu).

Od roku 2010 – 2016 působila v soukromé logopedické ambulanci v Mníšku pod Brdy a současně po dobu tří let pracovala jako klinický logoped v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze.

V Logoběžce nabízí služby v rámci logopedického a speciálně pedagogického poradenství, věnuje se logopedické intervenci a prevenci a nápravě specifických poruch učení.


21730_4443034887032_1718014462_nMgr. Petra Dostálková – logoped, speciální pedagog

t.č. na mateřské dovolené

V roce 2010 dokončila Pedagogickou fakultu na Univerzitě Karlově obor speciální pedagogika se státnicemi z logopedie a surdopedie.  Od roku 2009 vede kurzy logopedické prevence, jak v mateřských školách, tak v nízkoprahových zařízeních pro děti. Je lektorka stimulačního programu pro předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou Maxík, který je akreditován MŠMT ČR. Je také absolventkou akreditovaného kurzu grafomotoriky pod vedením Mgr. Jiřiny Bednářové.

Pracuje také jako speciální pedagog v anglicko-české mateřské škole.

V Logoběžce se věnuje především speciálně-pedagogické praxi, prevenci u předškolních dětí a následné péči u dětí školního věku, vede kurz logopedické prevence Povídálek, kurzy grafomotoriky a stimulační program Maxík.


Mgr. Zuzana Vesecká – pedagog, lektor metody FIE

Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na výuku anglického jazyka. V rámci studia absolvovala studijní stáž na University of Derby ve Velké Británii. V roce 2009 začala působit jako učitelka na Lauderových školách a zároveň se věnovat individuální výuce. Je akreditovanou lektorkou metody FIE – Feuersteinovo instrumentální obohacování.

V Logoběžce nabízí individuální konzultace ohledně kognitivního vývoje a strategie efektivního učení pro školní, sociální a osobnostní růst. Pracuje s metodou FIE – Feuersteinovo instrumentální obohacování. Poskytuje doučování českého jazyka a matematiky dle prof. Hejného.