SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ


Věnujeme se prevenci u dětí předškolního věku a nápravě poruch učení ve školním věku

Co nabízíme?

 • předškolní přípravu
  Ukážeme vám, jak podpořit vývoj Vašeho dítěte, aby bylo dobře připravené pro osvojování školních dovedností.
 • konzultace ohledně školní zralosti
  Zhodnotíme všechny oblasti důležité pro vstup do ZŠ a pomůžeme s rozhodováním, zda je váš předškoláček zralý či by byl lepší odklad.
 • podporu pro žáky s SPU
  Pokud máte pocit, že věnovaný čas přípravě do školy neodpovídá školním výsledkům, poradíme vám, jak jinak se do školy připravovat, co zkusit změnit, aby se vaše dítě do školy opět těšilo a mohlo se radovat z úspěchů.
 • stimulační program MAXÍK
  Program autorek Mgr. Pavla Bubeníčková a PeadDr. Zdeňka Janhubová pro předškoláky, děti s odloženou školní docházkou, případně pro děti s obtížemi při osvojování psaní a čtení. V programu se rovnoměrně posiluje složka motorická, grafomotorická a percepční. Program obsahuje 15 lekcí a pod vedením našich lektorů je ho možné absolvovat při individuálních konzultacích.

Každé dítě je jiné a každé dítě potřebuje svůj čas a individuální přístup. Je důležité si uvědomit, že hledat chybu v dítěti či v sobě samém není řešení situace. Ať už je příčinou toho, že vašemu dítěti to nejde tak snadno jako jeho vrstevníkům, cokoli, jste to vy, kteří mohou situaci ovlivnit a dítě podpořit. Rádi vám s tím pomůžeme…

Zaujala vás naše nabídka služeb? Rezervujte si svůj termín! Těšíme se na vás!