Kdy nás navštívit


Vývoj dětské řeči je individuální. Každé dítě potřebuje svůj čas a má své tempo zrání centrální nervové soustavy. Jsou však určité vývojové etapy, kterých by každé dítě mělo v určitém věku dosáhnout. Pokud daná kritéria nesplňuje, hovoříme o tzv. prodlouženém či opožděném vývoji. Příčin opožděného vývoje řeči může být mnoho. Nemusí to znamenat nic závažného, jen Vaše dítě potřebuje svůj čas. Někdy to však může být předzvěst závažnějších obtíží. A v tom případě je důležité VČAS vyhledat odborníka. Čím dříve se s dítětem začne optimálně pracovat, tím lépe pro jeho další vývoj…

věk odborníka vyhledat pokud…
1 rok nereaguje na zvuk; nereaguje na jednoduché pokyny; nenapodobuje jednoduché zvuky; nehraje si s rodiči; nesměje se
2 roky neplní jednoduché pokyny se 2 úkoly (Běž k tatínkovi a dej mu knížku), neukazuje na známé předměty  a nesnaží se je pojmenovat, nezajímá ho, jak si ostatní děti hrají – nesleduje je ani nenapodobuje, nejeví zájem o knížky (přiměřené jeho věku)
3 roky nemluví nebo jen málo; netvoří věty; nedokáže říct, jak se jmenuje; nereaguje na to, co říkáte; neustále chce, abyste svá slova opakovali; má neplynulosti v řeči, které trvají déle jak 1 měsíc
4 roky nevypráví krátký příběh; neužívá předložky, zvratná zájmena; v řeči je přítomno mnoho gramatických chyb; nepojmenuje základní barvy; nezapamatuje si víc instrukcí naráz; v řeči dochází k častému komolení slov, zaměňuje hodně hlásek; netvoří některou z hlásek (vyjma sykavek, L,R, Ř); tvoří některou z hlásek chybným způsobem („ráčkuje“ nebo si „šlape na jazyk“);  v řeči se vyskytují neplynulosti; nevydrží chvilku posedět a poslechnout krátký příběh (5-7 minut); nedívá se do očí, když s ním někdo mluví; nehraje si s druhými dětmi
5 let není schopno konverzace; neadekvátně odpovídá na otázky; nezvládá interpretovat příběh bez obrázkového doprovodu; v řeči se objevují gramatické chyby; netvoří nebo nepoužívá některou z hlásek (nejčastěji sykavky, L,R, Ř); objevují se neplynulosti v řeči; nedokáže splnit více jednoduchých úkolů v daném sledu; stále chce, aby vše bylo po jeho, tvrdohlavě se toho dožaduje nepřiměřeným a nevhodným chováním
6 let přetrvává jakákoliv vada v řeči; nejste si jisti, zda je dítě zralé na školu nebo zvažujete odklad školní docházky; má nevyzrálou kresbu, ruku málo uvolněnou, špatně drží psací náčiní; neurčí 1. hlásku slova; nerozliší zrcadlově odlišné obrázky
školní věk přetrvávají jakékoliv obtíže v řeči; ve škole má problémy při osvojování psaní a čtení; neudrží pozornost; musíte věnovat domácí přípravě delší čas než vrstevníci
dospělost od dětství přetrvává chybná výslovnost některých hlásek; máte poruchy plynulosti v řeči; prodělali jste cévní mozkovou příhodu či vážný úraz hlavy; máte porucha polykání; hlasovou poruchy; přítomnost některé z nemocí, které postihují ztrátu komunikace i kognitivních funkcí (demence, Parkinsonova nemoc, Alzheimerova choroba, Huntingtonova nemoc, roztroušená skleróza, ALS,…)

Nenašli jste zde odpověď na Váš problém? Stále si nejste jisti, zda je již ten správný čas vyhledat odborníka? Zda bychom právě Vám mohli pomoci? Zeptejte se nás prostřednictvím formuláře v naší logopedické poradně.