Co poskytujeme


Komplexní péči pro děti a dospělé s poruchami komunikace a s poruchami polykání.

U dětí

 • vady výslovnosti – dyslalie
 • opožděný vývoj řeči
 • specifické opoždění vývoje řeči – vývojová dysfázie
 • poruchy plynulosti řeči – koktavost, breptavost
 • nemluvnost – mutismus
 • symptomatické poruchy řeči –  při poruchách sluchu, zraku, mentálním postižení, DMO, při poruchách autistického spektra, LMD, poruchách pozornosti, u syndromových vad aj.
 • děti s poruchou zvuku řeči např. vlivem zvětšené nosní mandle – huhňavost
 • péče o děti po rozštěpech – palatolalie
 • poruchy polykání a jiné myofunkční a orofaciální poruchy

U dospělých

 • artikulační poruchy
 • poruchy plynulosti řeči (chronická koktavost, breptavost)
 • stavy po CMP, po úrazech či jiných neurologických onemocněních – afázie, dysartrie, dyspraxie, poruchy polykání
 • neurodegenerativní onemocnění (ALS, Hungtingtonova choroba, sklerosa multiplex)
 • komunikace u poruch sluchu a zraku
 • narušená komunikační schopnost u demencí
 • hlasové poruchy

 

Vždy je nutné se předem objednat. Dle domluvy možné termíny i mimo otvírací dobu a víkendy. Objednávejte a omlouvejte se, prosím, telefonicky na tel. 607 047 307 nebo na mail objednavky@logobezka.cz.